Algemene Voorwaarden

Algemeen

1.1

Beach Appartement Van Belzen is eigendom van en wordt beheerd door Klaas en Arja van Belzen, hierna te noemen ‘beheerder’. De beheerder kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een andere gastheer/vrouw of vertegenwoordiger.

1.2

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Beach Appartement Van Belzen, Klovenierstrraat 4, 4381 GC Vlissingen.

1.3

Met het bevestigen van de reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.

1.4

De beheerder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Beach Appartement Van Belzen zijn voor rekening van de gebruiker/reserveerder.

1.5

Beschadigingen en vermissingen van zowel roerende als onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar. Mocht dit niet gemeld worden en komt de beheerder hierachter na het uitchecken dan zullen de kosten op de gasten verhaald worden.

1.6

Gasten van Beach Appartement Van Belzen zijn gehouden zich in overeenstemming met de regels van het Huishoudelijk Reglement te gedragen.

1.7

Huurders (gasten) dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

1.8

In geval van calamiteiten dienen gasten de instructies van de beheerder op te volgen.

1.9

De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en van de Huisregels en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Beach Appartement Van Belzen ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

1.10

Bij verlies van de huissleutel is Beach Appartement Van Belzen betaalt de gast de vervangingskosten voor een nieuw Lips opleg cilinder voordeurslot, zijnde € 250,- (inclusief arbeidskosten).

1.11

Bij vroegtijdig vertrek zal er -ongeacht de reden- geen restitutie van het reeds betaalde bedrag plaatsvinden.

1.12

De administratie van eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.

Reserveren/Annuleren

2.1

Een reservering, voor tenminste 2 overnachtingen, kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangevraagd.

2.2

Voor het reserveren worden geen extra kosten in rekening gebracht.

2.3

Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Beach-Appartement Van Belzen  een bevestiging per e-mail indien een reserveringsaanvraag daadwerkelijk gehonoreerd kan worden.

2.4

Na akkoordbevinding en antwoord per mail (reply) hiervan is de reservering pas definitief na ontvangst betaling.

2.5

Lukt het niet een dag te selecteren via het reserveringssysteem dan is de kamer hoogstwaarschijnlijk reeds geboekt. Beach Appartement Van Belzen maakt gebruik van verschillende boekingssystemen, daardoor kan het voorkomen dat u boekt maar dat het appartement toch niet beschikbaar is. Daarom is uw aanvraag altijd een verzoek tot boeking en nog niet definitief.

2.6

In het geval dat tijdens de overnachting niet verwijderbare vlekken in het matras, dekbed, sprei en sierkussens of handdoeken komen, zal Beach Appartement Van Belzen de hierdoor ontstane reinigingskosten en/of kosten ter vervanging van de materialen bij de klant in rekening brengen en door de klant worden voldaan.

2.7

Beach Appartement Van Belzen draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies, ongeluk, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.

2.8

Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden en de Huisregels.

Betaling

3.1

De verblijfskosten in Beach Appartement Van Belzen dienen vooraf te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL86 RABO 0389 3111 11  t.n.v. K.U. van Belzen o.v.v. naam en reserveringsnummer. Bij hoge uitzondering (last minute boeking) kan overeengekomen worden om de totale verblijfskosten contant te voldoen bij aankomst.

3.2

Betaling dient vooraf betaald te worden en tenminste zeven (7) dagen voor de check-in datum te zijn voldaan via een bankoverschrijving.

3.3

Bij annulering bent u altijd aansprakelijk voor 25% van het totaalbedrag van uw annulering. Bij annulering binnen drie dagen (72 uur voor de inchecktijd van16:00 uur) blijft u aansprakelijk voor 100% van het totaalbedrag. U kunt kosteloos annuleren tot zeven (7) dagen voor de check-in tijd van 16:00 ofwel tot168 uur voor check-in tijd. Bij annulering of wijziging daarna of indien u niet komt opdagen (no show) wordt 100% van de prijs van het verblijf in rekening gebracht.

3.4

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de kosten van de aangegane boeking na te komen, dient dit zo spoedig mogelijk bij de beheerder te melden zodat daardoor de vrijgekomen data alsnog aan derden kan worden aangeboden.

3.5

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats van de reeds betaalde logies- en eventuele ontbijtkosten.

Op verzoek sturen wij u een kopie van deze Algemene Voorwaarden toe.